ϖ September 20 - September 25, 2020 - Submission of the letters of intent and the questionnaires given by the coordinator of the project

ϖ September 28 - September 30 - Evaluation of the letters of intent by the Commission established by  school decision

ϖ October 1 - Communication of evaluation results and display of results

Începând cu acest an școlar, Liceul „Regina Maria”, Dorohoi va implementa două noi proiecte de parteneriat interșcolar European KA229, în cadrul Programului Erasmus +, intitulate „Digistories of generation Z” și „Our Earth, our home”.

Primul parteneriat se va desfășura între școli din 6 țări europene: Romania, țara coordonatoare, Irlanda, Turcia, Bulgaria, Spania și Italia și are ca principal scop îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor prin crearea unor filmulețe și prezentări pe diverse teme de interes actual folosind programe precum Word, Publisher, Powerpoint, Vimeo, Zeemaps etc. Activitățile proiectului se vor axa pe câteva subteme precum: incluziune socială, literatură, practici inovative într-o eră digitală și vor susține dialogul intercultural, continuandu-se demersurile de inițiere a elevilor în ceea ce înseamnă cultura națională și europeană.

Cel de-al doilea proiect își propune să aducă în atenția a 240 de elevi  importanța îngrijirii planetei noastre și să dezvolte un sentiment de apartenență la un spatiu european comun. Elevi din Irlanda-tara coordonatoare, Italia, Turcia, Polonia, Cehia si Romania vor lucra împreună pentru promovarea patrimoniului cultural european, incluziunea persoanelor defavorizate, dezvoltarea abilităților sociale prin lucrul în echipe multiculturale, folosind grija pentru Pământul nostru ca o legătură, promovând limba engleză si dezvoltarea dimensiunii europene a școlilor.

Proiectele se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, cunoscători de limbă engleză și care doresc să-și descopere și să dezvolte abilități capabile să le formeze armonios personalitatea, modul de exprimare și de relaționare în grup.

În ultimul deceniu, Liceul “Regina Maria” a oferit elevilor săi șansa de a descoperi lumea și prin intermediul proiectelor pe care le-a coordonat la nivel european, pentru care a obținut de două ori consecutiv titlul de Școală Europeană.

Astfel, până în 2020, instituția a dezvoltat peste 40 de proiecte la nivel european, în Programul Erasmus+, Etwinning și Programul de Învățare pe tot parcursul vieții (Comenius, Leonardo), implicându-și elevii în activități inedite, în care limbile străine au devenit instrumentele unor veritabile experiențe de viață.

În anul școlar 2019-2020, Liceul “Regina Maria” a derulat 4 proiecte prin programul Erasmus+, în limbile franceză și engleză, adresate atât elevilor, cât și profesorilor instituției.

Astfel, proiectul “Le patrimoine culturel et son rôle dans le développement personnel des élèves”, a implicat peste 300 de elevi din 6 licee partenere în Activitățile de învățare organizate în sudul Franței, la Beaucaire, și în sudul Turciei, în Antalya. Anul școlar următor va aduce mobilități ale elevilor în Franța, la Paris, în Portugalia, la Porto, în Italia, la Napoli, etapa de evaluare a proiectului realizându-se în România.

 

Proiectul “Apprendre les langues en créant une page web”, cu acronimul WEBLANGUES,  a organizat la IPSCEOA GALLO, Agrigento, Italia, în perioada 10-16 februarie 2020, prima Activitate transnațională de învățare, predare și formare alături de parteneri din 2 școli europene.

Urcarea pe vulcanul Etna, descoperirea la pas a minunilor culturale din orașul Palermo, explorarea întregii Sicilii, imnul Italiei cântat cu orice ocazie alături de copii frumoși și deschiși, toate acestea au făcut din săptămâna petrecută în compania colegilor europeni un motiv de sărbătoare pentru cei 12 delegați ai Liceului “Regina Maria”.     

 

Proiectul “My culture-Your culture-Our culture” se află în ultimul an de implementare și a oferit elevilor șansa să scrie amintiri unice alături de parteneri din Grecia, Turcia, Italia și Croația, împărtășind în limba lui Shakespeare tradiții și obiceiuri din toate colțurile Europei.  

 

Pentru că suntem convinși că o educație de calitate pentru elevii noștri înseamnă și formarea permanentă a cadrelor didactice, Liceul “Regina Maria” Dorohoi implementează în perioada 01.06.2019 - 31.05.2021 proiectul “Accesibilitate și incluziune socială prin exploatarea resurselor IT în demersul didactic”, pe surt  IT4INCLUSION, în cadrul Programului Erasmus+.

Diversificarea strategiilor de predare în abordarea elementelor de cultură, civilizație, actualitate națională și europeană are drept scop incluziunea socială a absolvenților, prin utilizarea mijloacelor moderne de învățare. În același timp, Liceul “Regina Maria” își va diversifica oferta educațională cu 10 discipline opționale noi, pentru Filiera Teoretică, elaborate exclusive în format digital.

 

Multitudinea activităților derulate la nivel european constituie adevărate punţi interculturale ce asigură elevilor “Reginei” o șansă în plus pentru asumarea unei cariere de succes, descoperirea și afirmarea personală prin intermediul limbilor străine!