PATRIMONIUL EUROPEAN UNESCO – BUN AL UMANITĂŢII

SUPORT CURS 

Suport de curs – Opţional interdisciplinar
elaborat in cadrul Proiectului de mobilitate ERASMUS+, Cercetare, dezvoltare şi inovare prin intermediul metodelor activ-participative, 2015-2017
Nr. de referinţă 1-RO01-KA101-014483