Liceul „Regina Maria” este una dintre instituţiile de învăţământ cu tradiţie în spaţiul dorohoian, consolidându-şi în timp o reputaţie de şcoală serioasă, cu profesori competenţi şi cu o ofertă educativă atractivă.

Instituţia noastră a luat fiinţă în anul 1921 sub numele de Şcoala secundară de fete, ca urmare a interesului pentru înfiinţarea în Dorohoi a învăţământului secundar pentru fete. Organizarea şcolii s-a făcut pe baza circularei nr. 73.117/1921, emisă de Ministerul Instrucţiunii Publice. Pentru început, elevele învaţă în localul gimnaziului de băieţi „Grigore Ghica vv”. Până la 1 septembrie 1924, a fost o şcoală particulară, iar de la această dată trece în custodia statului, primind numele de Regina Maria. La 8 octombrie 1924 s-a pus piatra clădirii gimnaziului de fete, pe un teren donat de judeţul Dorohoi, din strada Gherghel, astăzi 1 Decembrie. Actul fondator este semnat de ministrul Instrucţiunii publice, dr. C. Angelescu, primul director al instituţiei fiind reputatul economist Dumitru Furtună, urmat de Eugenia Scriban. În timp liceul suferă transformări la nivelul domeniilor de pregătire oferite, cât şi în ceea ce priveşte denumirea: în anul şcolar 1931 – 1932, antetul şcolii se schimbă, numindu-se Liceul de fete „Regina Maria”, figurând înscrise 268 de eleve. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Liceul „Regina Maria” şi-a continuat activitatea, chiar dacă numărul elevelor este mult mai mic. La 30 august 1948, ca urmare a intruziunii politicului, denumirea se schimbă în Liceul nr. 2 de fete, iar în  1957 – 1958 Şcoala Medie Mixtă Nr. 2, Dorohoi. În anul 1960, conducerea Şcolii Medii Mixte nr. 2 a fost somată să mute şcoala, care va funcţiona până la 15 decembrie 1962 în localul doi al Liceului „Grigore Ghica vv”.

La 15 decembrie 1962, Şcoala Medie Mixtă nr. 2 s-a mutat în localul nou, construit pe grădina Poştei de pe strada Olinescu. În 1975, liceul s-a despărţit de clasele de şcoală generală. Acestea din urmă vor rămâne în localul de pe strada Olinescu, cu denumirea de Şcoala generală nr 5 „Spiru Haret”, iar clasele de liceu se vor muta în 1978 în clădirea nouă de pe Bulevardul Victoriei, unde funcţionează şi astăzi.

Liceul de fete „Regina Maria”, încă din primul an de funcţionare, a fost condus de către didactice competente, dovadă fiind prestigiul de care s-a bucurat de-a lungul existenţei sale. Consemnăm în ordine cronologică directorii acestei şcoli: Furtună Dumitru(1921), Scriban Eugenia(1922-1928), Constantinescu Aurelia(1928-1930), Şerbu Cornelia (1930-1937), Răutu Octavia (1937-1943).

Dintre personalităţile ştiinţifice, culturale şi academice care au absolvit cursurile la instituţia noastră, enumerăm: Condurache Dan – actor; Nechita Gheorghe – primar Iaşi, Simionescu Viorica, prof. universitar, Iaşi, Ciubotaru Ion, etnolog, prof. univ. Iaşi, Grădinaru Gica, decan, Facultatea de agronomie, Iaşi; Manoliu Julieta – prof. univ. Drept, Iaşi; Macarie Georgeta, economist, prof. univ. Iaşi; Ţopa Valerian – poet, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Pavlovici Cornelia, actriţă, artistă emerită; Macovei Ion, Prof. Univ., Facultatea de drept; Papaghiuc Ştefan, prof. univ. Facultatea de matematică, Iaşi; Dănilă Gheorghe, prof. univ., Facultatea de Medicină şi Famacie, “D.N. Popa, Iaşi; Rujinschi Constantin, prof. univ. Iaşi, Geografie.

Astăzi la Liceul „Regina Maria” învaţă 964 de elevi la profilurille şi specializările: liceu teoretic - profil real şi uman (matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale);liceu tehnologic (economic, coafor stilist, comerț,electromecanic).

Baza didactico-materială este generoasă şi modernă, permiţând o activitate ce se înscrie cu succes în standardele de performanţă actuale.  Astfel, elevii noştri au la dispoziţie 3 laboratoare de informatică, laboratoare de chimie, fizică, dar şi laboratoare tehnologice modernizate prin Programul Phare 2004-2006 (electromecanică, comerţ). Pentru elevii ce urmează specializarea coafor stilist, un laborator modern le asigură o pregătire practică performantă. De asemenea, deţinem una dintre cele mai bine dotate biblioteci, cuprinzând peste 25. 000 de titluri, cabinete de specialitate (română, istorie, geografie). Resursa umană este alcătuită din  56 profesori de prestigiu, 9 ingineri şi economişti, dintre care majoritatea au gradele didactice I şi II, precum şi un profesor doctor în fizică.

La Liceul „Regina Maria” s-au derulat câteva proiecte europene: două proiecte Leonardo da Vinci, în parteneriat cu Primăria Cholet, Franţa, Primăria Dorohoi şi Grupul Şcolar „Alexandru Vlahuţă”, Şendriceni; un proiect Comenius . „Asemănări şi deosebiri între casele româneşti şi englezeşti”, coordonat de d-na prof. Elena Pochişcan , în parteneriat cu Colegiul Chorley, Anglia şi un Proiect Phare Vet 2004 – 2006, finalizat cu reabilitarea atelierelor – şcoală şi modernizarea bazei didactice aferente, în valoare de 600. 000 euro.

Proiectele Erasmus+ (4 la număr) au creat deschidere spre spațiul european și au permis elevilor și profesorilor implicați să  descopere sisteme de învățământ și să împărtășească experiențe minunate cu partenerii lor din Franța, Italia, Turcia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Grecia etc. 

Elevii de la Liceului „Regina Maria” s-au implicat în proiecte şi programe educative de anvergură: Săptămâna Educaţiei Globale, Şcoli pentru un viitor verde, Campanii antidrog şi antiviolenţă, activităţi de voluntariat.  O acţiune umanitară deosebită a fost implicarea în acţiunea de reconstruire a caselor afectate de inundaţii, peste 200 de elevi, coordonaţi de inginerii şi maiştrii de la şcoala noastră, au participat efectiv la munca pe şantier.

Activitatea de performanţă s-a concretizat în rezultate meritorii la olimpiade şi concursuri şcolare: numeroase premii şi menţiuni la etapele judeţene, precum şi participări la etapele naţionale: 11 elevi s-au calificat la etapa naţională a olimpiadelor, 21 au obţinut menţiuni, 20 premii III, 10 premii II, 10 premii I.

În prezent, conducerea şcolii este asigurată de către director prim, prof. Emilian Pochişcan, din 2003, şi de către director adjunct, prof. Bolohan Gabriela din 2012.