Acreditare Anul II – Integrarea instrumentelor digitale în orele de curs

Vă invităm să consultați documentele aferente Anului al II-lea de Acreditare Erasmus+ în Domeniul Educație Școlară.

Flyer Acreditare Anul II

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Cadrele didactice participante trebuie

–           să fie profesor titular la Liceul “Regina Maria”

–           să manifeste dorință de implicare și de îmbunătățire a activității desfășurate în școală, prin integrarea competențelor digitale în activitatea didactică

–           să se angajeze că participă integral la toate etapele de formare

–           să manifeste dorință de lucru în echipă

–           să dovedească un nivel mediu (A2) de cunoaștere a limbii engleze

–           să se angajeze că promovează programul Erasmus+

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Încadrare în grupul țintă – eliminatorie

 

Evaluarea portofoliului (50 de puncte)

CV Europass – max. 40 de puncte

  1. format general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare).
  2. experiența profesională (în anul școlar 2021-2022: responsabil de Arie curriculară – 5p, responsabil Cerc Pedagogic – 5p, metodist al ISJ Botoșani – 5p, implicare în proiecte educative la nivelul școlii – 5 p (1p/proiect), implicarea elevilor în activități extracurriculare – 10 p (2,5 p / activitate), implicarea elevilor în parteneriate cu instituții de profil (mass-media, sociale etc) – 10 p. (2,5 p./activitate)
  3. competențe personale (TIC și comunicare în limba engleză nivel minim A2)

Scrisoare de intenție – 10 puncte

  1. format general (respectare format standard, tehnoredactare, claritatea și coerența mesajului, ortografie și punctuație)
  2. conținut (3p – prezentarea nevoilor de formare, 3p – prezentarea nevoilor de învățare ale elevilor, prin implicarea competențelor digitale, 4p – privind modul în care va integra competențele dobândite în actul educațional)

Bonus 5 p – cadre didactice care nu au participat la Activități de învățare în cadrul Programului Erasmus

CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE

în cadrul proiectului Erasmus+ KA121

 

Nr. crt. Activitatea Responsabil Data

Etapa 1

1. Informarea cadrelor didactice de la Liceul “Regina Maria” Dorohoi privind procedura de selecție în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral şi pe adresa electronică personală Coordonator proiect  

03.10. 2022

2. Postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii și afișarea sa la avizierul din cancelarie Coordonator proiect  

03.10.2022

3. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare Secretariat 03-10.10.2022
4. Emiterea deciziei interne referitoare la constituirea Comisiei de selecție Director 10.10.2022
5. Evaluarea dosarelor candidaților Comisia de selecție 11-13.10.2022
6. Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii și la avizierul din cancelarie) Comisia de selecție 14.10.2022
7. Depunerea contestațiilor

 

Echipa de proiect 14-17.10.2022
8. Emiterea deciziei interne privind Comisia de contestații Director 18.10.2022
9. Rezolvarea contestațiilor Comisia de contestații 19-20.10.2022
10. Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul școlii și la avizierul din cancelarie) Comisia de contestații 21.10.2022

 

Documente dosar:

DISEMINARE

Dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la Liceul „Regina Maria” Dorohoi prin programul european ERASMUS+

Oportunități multiple de dezvoltare a cadrelor didactice prin Programul ERASMUS+

Rezultate intelectuale: 

Portofoliu elaborat în cadrul Proiectului Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000051974 

Experiente europene in diversificarea ofertei curriculare la Liceul Regina Maria_ISBN

Programe școlare și Suporturi de curs elaborate de cadrele didactice beneficiare ale cursurilor de formare

Aplicatii TIC in matematica_Programa scolara

Aplicatii TIC in matematica_Suport de curs

Chimia in era digitala_Programa

Chimia in era digitala_Suport de curs

Culture et civilisation francaise_Programa scolara

Culture et civilisation francaise_Suport de curs

Ecuatii, inecuatii si sisteme_Programa scolara

Ecuatii, inecuatii si sisteme_Suport de curs

Elaborarea contractelor economice cu ajutorul instrumentelor digitale_Programa scolara

Elaborarea contractelor economice cu ajutorul instrumentelor digitale_Suport de curs

Elemente de robotica_Programa

Elemente de robotica_Suport de curs

Evidenta contabila in era digitala_Programa scolara

Evidenta contabila in era digitala_Suport de curs

IT4ENGLISH_Programa scolara

IT4ENGLISH_Suport de curs

Mate proBAC cu instrumente TIC_Programa scolara

Mate proBAC cu instrumente TIC_Suport de curs

Metode și mijloace multimedia în studiul chimiei organice_Programa

METODE ȘI MIJLOACE MULTIMEDIA ÎN ÎNVĂȚAREA CHIMIEI ORGANICE_Suport de curs

Programa optional_Culorile in mediile digitale

Suport de curs_Culorile in mediile digitale

Programa optional_Tehnologii web

Suport de curs_Tehnologii web

Serverul de siruri_Programa scolara

Serverul de siruri_Suport de curs

Situatiile financiare in era digitala_Programa scolara

Situatiile financiare in era digitala_Suport de curs

Utilizarea tehnologiilor digitale in biologie_Programa

Utilizarea tehnologiilor digitale in biologie_Suport de curs

 

 

Loading