Blog

Dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la Liceul „Regina Maria” prin programul european ERASMUS+

În urma obținerii Acreditării în cadrul programului Erasmus+, domeniul Educație școlară, pentru perioada 2021-2027, Liceul “Regina Maria” a început seria activităților de formare și dezvoltare profesională adresate cadrelor didactice.

Astfel, 11 cadre didactice au participat în perioada 04-08 iulie 2022 la cursul de formare “Coaching & School Management”, furnizat de Asociația Anatolia Education în Istanbul, Turcia. Urmărind dezvoltarea de competențe diverse si complexe în domeniul managementului instituțional, activitatea de formare reprezintă o etapă esențială, necesară, în organizarea și funcționarea în condiții optime a comisiilor și organismelor de conducere de la nivelul instituției.

Activitățile de învățare din anul I de Acreditare, cu nr. RO01-KA121-SCH-000010327, au urmărit dezvoltarea de competențe multiple in domeniul „Coaching-ului și a managementului educațional”, prin abordarea cadrului general, teoretic, al managementului educațional în Europa, și prin crearea de noi modele practice, adaptate nevoilor școlii. Cursul s-a adresat managerilor de școli și responsabililor de compartimente/comisii, capabili să aducă modelele educaționale europene în școală, prin cunoașterea în detaliu a abordărilor de succes în management și prin dezvoltarea de competențe de adaptare a acestora la contextul școlii.

Beneficiarii activității de formare au lucrat pe modele concrete de management și coaching, analizând legislația și rezultatele obținute de țările europene cunoscute pentru succesul din mediul educațional, au creat Mind map-uri în echipe de management, în vederea identificării nevoilor concrete și a capacității de schimbare/adaptare a noilor modele la legislația actuală, au descoperit instrumente și strategii de abordare și adaptare a cerințelor de management educațional la contextul școlii din spațiul european. Considerăm un mare atu facilitarea de către formator a accesului beneficiarilor la instrumente și platforme utilizate de colegii din alte școli europene. Acesta a constituit și un moment de schimb de bune practici cu participanții.

În echipe multiculturale, am realizat un plan de acțiune complex, capabil sa energizeze activitatea la nivel managerial, să furnizeze modele și resurse pentru modernizarea procesului managerial la nivelul școlii. Faptul ca participanții au elaborat împreună un portofoliu de documente și proceduri manageriale a făcut posibilă confruntarea de idei, înțelegerea celorlalte sisteme de educație și asumarea limitelor impuse de legislație.

Participarea la acest curs a reprezentat o reușită în domeniul dezvoltării competențelor de coaching și management la nivelul școlii, beneficiarii dezvoltând competențe de înțelegere a sistemelor educaționale și de management din spațiul european, abordare diferențiată și aplicată a modelelor la realitatea din școală, crearea de legături complexe între membrii echipei, profesori, responsabili de comisii și compartimente, elevi, părinți, comunitate locală, crearea de structuri mentale capabile să îmbunătățească activitatea la nivelul școlii, conturarea unei viziuni de management instituțional, prin înțelegerea rolului fiecărui membru al echipei, stabilirea obiectivelor și crearea de planuri de acțiune adecvate si adaptate, realiste și realizabile. În același timp, activitățile derulate în cadrul cursului de formare au favorizat  înțelegerea documentelor și procedurilor necesare desfășurării în bune condiții a procesului managerial, utilizarea aplicațiilor online și a platformelor capabile să organizeze procesul managerial și să favorizeze exprimarea tuturor ideilor, abordarea eficientă a instrumentelor manageriale de înțelegere și rezolvare a problemelor, aplicarea strategiilor de înțelegere a situațiilor dificile sau conflictuale prin tehnici de rezolvare a problemelor, prin lucru direct pe studii de caz, utilizare a tehnologiilor digitale și a programelor de organizare la nivelul școlii.

Rezultatele așteptate în urma participării celor 11 cadre didactice, având atribuții de conducere, monitorizare și evaluare în diverse departamente din școală, la cursul de formare “Coaching & School Management” sunt elaborarea unui Portofoliu de documente și proceduri manageriale, realizarea unui schimb de bune practici cu cel puțin 5 reprezentanți ai unităților de învățământ europene, organizarea unui Work-shop la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, cu scopul valorizării și multiplicării rezultatelor învățării.

Suntem convinși că implementarea proiectului de Acreditare Erasmus+, Educație școlară, la nivelul Liceului “Regina Maria” va avea drept rezultat creșterea calității educației furnizate de instituție, prin dezvoltarea competențelor manageriale, schimbul de bune practici, cooperare și formare la nivel internațional pentru profesori și elevi.

 

Disclaimer:

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informaţiei”

Loading

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts