Erasmus+, ACREDITARE, Domeniul Educatie scolara – Anul III

Anul III – Educație favorabilă incluziunii, reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii,

eliminarea (cyber)bullying-ului

 

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+

Acțiunea  Cheie 1 : Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Durata  proiectului: 15 luni (01.06.2023 – 31.08.2024)

Acreditare Nr.: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095398

Număr de referință proiect: 2023-1-RO01-KA121-SCH-00011402.4

Buget aprobat:  31.780,00 euro

Beneficiar: Liceul „Regina Maria” Dorohoi

Grup țintă: 10 elevi (Schimb de elevi, IX-XI) și 10 profesori (Cursuri de formare)

 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a acordat Liceului „Regina Maria” Dorohoi Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare.

Perioada de valabilitate a Acreditării Erasmus este 01.06.2021-31.08.2027.

 

Liceul „Regina Maria” s-a angajat să implementeze activități finanțate de Programul Erasmus+ în conformitate cu Standardele de Calitate Erasmus:

 • Incluziune și diversitate.
 • Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu.
 • Educația digitală — inclusiv cooperarea virtuală, mobilitatea virtuală și mobilitatea mixtă.
 • Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus.

 

Obiectiv: Elaborarea unui set de instrumente educaționale care să promoveze educația favorabilă incluziunii, reducerea părăsirii timpurii a școlii, eliminarea (cyber)bullying-ului în perioada 2023-2024.

 

APEL DE SELECȚIE ADRESAT ELEVILOR

Elevi_Apel-selectie-beneficiari-directi

Calendar selecție elevi: 

 1. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 05.10.2023
 2. Depunerea dosarelor de candidatură: 06.10.2023 – 09.10.2023
 3. Organizarea interviului: 10.10.2023
 4. Evaluarea candidaturilor: 10.10.2023-11.10.2023
 5. Anunțarea rezultatelor: 11.10.2023

Dosar de candidatură: 

Dragi elevi, așteptăm dosarele voastre pana luni, 9 octombrie!

 

ANUNȚ!

Interviul va avea loc marți, 10.10.2023, în Sala Erasmus (Corp A, parter, langă cancelarie)

Ora 11: elevii din clasele 9A, 9B, 9D, 10A, 10B

oRA 12: elevii din clasele 9E, 9F, 10E, 11E

Grille-evaluation-interviu

BON COURAGE!!

 

Felicitări tuturor elevilor care au participat la etapa de selecție! Vom avea șanse similare și în anii următori!

Rezultate selectie elevi

Lista beneficiari + rezerve

 

 

APEL DE SELECȚIE ADRESAT CADRELOR DIDACTICE (10 locuri)

Apel-selectie-beneficiari-directi_Profesori 

 

Calendar selecție cadre didactice: 

 1. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 06.11.2023
 2. Depunerea dosarelor de candidatură: 06.11.2023 – 17.11.2023
 3. Evaluarea candidaturilor: 23.11.2023 – 27.11.2023
 4. Anunțarea rezultatelor: 28.11.2023

 

Dosar de candidatură: 

 • Cerere-tip de înscriere (Anexa 1)
 • Carte de identitate (copie)
 • Acord privind utilizarea datelor și a imaginii personale (Anexa 2)
 • Declarație privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunțării fără motiv justificat la proiect. (Anexa 3)
 • Adeverință din       care      să         reiasă   statutul – cadru didactic titular, clasa la care este diriginte
 • Scrisoare de intenție cu argumentarea necesității de formare
 • CV Europass însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de selecție, care să includă competențele lingvistice
 • Planul de activități

Termen depunere dosare: 17.11.2023 

https://lrmd.ro/odissea-culturala-in-inima-italiei-experienta-noastra-erasmus/

 

APEL SELECȚIE II – COMPLETARE GRUP ȚINTĂ-PROFESORI (09.01.2024)

Prezentul anunț vizează selecția cadrelor didactice pentru completarea grupului țintă (1 beneficiar și 3 rezerve). 

Apel-selectie-beneficiari-directi_Profesori_Ianuarie 2024

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE:

 

 1. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 09.01.2024
 2. Depunerea dosarelor de candidatură: 10.01.2024 – 15.01.2024
 3. Evaluarea candidaturilor: 16.01.2024 – 17.01.2024
 4. Anunțarea rezultatelor: 18.01.2024

 

Loading