Blog

Erasmus+ la Liceul „Regina Maria” – oportunități multiple de dezvoltare profesională

Finalul de an școlar 2022-2023 aduce cu sine și încheierea celui de-al doilea an de implementare a Proiectului de Acreditare în domeniul Educație Școlară, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+. 

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice de la Liceul „Regina Maria” pentru adaptarea activităților de învățare la standardele europene s-a materializat în acest an școlar prin participareaa 15 profesori la cursuri structurate de formare, finanțate în cadrul Programului Erasmus+.

Astfel, profesorii „Reginei Maria” și-au diversificat abilitățile de utilizare a instrumentelor digitale în cadrul orelor de curs, în vederea creșterii motivației elevilor și a nivelului de implicare a acestora în activitatea de predare-învățare, la discipline precum matematică, fizică, informatică, biologie, limbi străine, discipline economice.

Cele 3 cursuri de formare, „Maketechnologyyourfriend! – Using ICT toengagestudents in the modern classroom”, furnizat de Asociația Edu2Grow, “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning”, furnizat de Cervantes Training și “ICT FOR STUDENTS INCLUSION”, organizat de Asociația Araxa Edu, au urmărit dezvoltarea de competențe TIC privind aplicarea tehnologiei în diferite medii educaționale, cât și utilizarea calificată a cel puțin 5 activități, tehnici și instrumente digitale (producție de materiale de instruire, publicare, audio, video etc.) pentru propriul context de predare.

Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare din domeniul TIC răspunde obiectivului de dezvoltare instituțională prin diversificarea competențelor digitale și utilizarea resurselor educaționale deschise pentru exploatarea întregului potențial al învățării digitale. (comunicat de presă)

Disclaimer:
„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informaţiei”

Vizualizări: 821 total views

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts