Blog

Final de proiect Erasmus

Sfârșitul anului școlar a adus cu sine și încheierea proiectului “Accesibilitate și incluziune socială prin exploatarea resurselor IT în demersul didactic” – pe scurt, IT4INCLUSION-, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului ERASMUS+.

Implementat în perioada 2019-2022, acesta a urmărit atât îmbogățirea ofertei educaționale de la Liceul “Regina Maria”, Filiera Umanistă, cu discipline opționale noi susținute exclusiv prin exploatarea resurselor web, cât și diversificarea strategiilor de abordare a problematicilor europene, în vederea asigurării incluziunii sociale și profesionale a absolvenților.

Activitatea principală organizată în cadrul proiectului reprezintă formarea a 10 cadre didactice în domeniul utilizării și exploatării resurselor web în cadrul orelor de curs, prin participarea la cursul ICT for CLASSES, organizat de asociația Anatolia Education din Turcia.

În anul școlar prezent, profesorii au organizat 10 activități demonstrative în cadrul Ariilor Curriculare și 10 Ateliere de lucru în cadrul cercurilor pedagogice, urmărind multiplicarea rezultatelor învățării și implicit prezentarea Programului Erasmus si a proiectelor adresate personalului din școli.

Întrucât urmărim creșterea nivelului de utilizare a instrumentelor TIC, a tablei interactive, a instrumentelor digitale în cadrul orelor de curs, la Filiera Teoretică, Profil Uman, profesorii beneficiari au creat 10 discipline opționale noi, care exploatează resursele web si diverse platforme de învățare.

Finalizat pe 31 mai 2022, proiectul va continua să aibă impact pe termen mediu și lung, prin implementarea disciplinelor opționale începând din anul școlar 2022-2023, prin armonizarea tehnicilor folosite în predare cu evoluția lumii digitale, prin abordarea conținuturilor din perspectiva lumii contemporane, urmărind astfel o bună integrare a elevilor în viața socială și profesională.

Vizualizări: 1,755 total views

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts