New skills for new jobs – RobotGO

Proiectul „New skills for new jobs – RobotGO”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, Formare Profesională, se adresează elevilor de la clasele de Matematică-Informatică ce doresc să dobândească noi competențe ân lumea roboticii.

Descrierea proiectului 

Scop

Diversificarea si recunoasterea competentelor-cheie pentru 20 de elevi de la Matematica-Informatica in domeniul nou al Roboticii, pentru favorizarea incluziunii pe piata muncii

Obiective

O1: Dezvoltarea competentelor de proiectare, realizare si implementare a aplicatiilor pentru robotica pentru 20 de elevi de la matematica-informatica, in anul scolar 2022-2023

O2: Dezvoltarea unui număr de 20 de elevi de la matematica-informatica a abilitatilor de design pentru roboti cu diferite finalitati practice, in anul scolar 2022-2023

O3: Dezvoltarea competentelor sociale, culturale, lingvistice si transversale unui numar de 20 de elevi de la matematica – informatica, in anul scolar 2022-2023

Descrierea activității:

Activitatea de instruire-practică se realizeaza intr-un singur flux. 20 de elevi de la Filiera Teoretica, profil Real, specializarea matematica-informatica, vor participa la o sesiune de instruire-practica in domeniul Roboticii, structurata pe doua saptamani, 60 de ore.

Rezultatele învățării activitatii de instruire-practica se concretizează in:
-Descrierea și utilizarea echipamentelor electronice
-Realizarea miniprograme pe microcontrolerul Arduino
-Utilizarea echipamentelor de interfață cu utilizatorul și controlul dispozitivelor care produc mișcare
-Utilizarea shield-ului Ethernet pentru transmiterea datelor în rețea
-Utilizarea Digital Logic si Control Loops
-Programarea microcontrolerului
-Descrierea și utilizarea echipamentelor electronice și electrice de putere
-Realizarea de miniprograme Python pe microcontrolerul Arduino și pe Raspberry Pi
-Utilizarea echipamentelor de putere
-Utilizarea IoT și I2C

Selecția participanților

Selectia elevilor se va realiza prin dosarele de candidatura+ 2 probe.
Criterii de selectie:
a) candidatul este elev la specializarea matematica-informatica, X-XII
b) nivel corespunzător al competențelor profesionale–dovedite prin rezultatul la probele de specialitate verificate in cadrul procesului de selecție
c) nivel de cunoaștere a limbii engleze,minim A2–verificat prin testarea competențelor de comunicare orala, scrisa si interacțiune in limba engleză (proba eliminatorie)
d) nivel bun de motivație si interes ridicat pentru dezvoltarea competențelor profesionale, verificate pe baza Scrisorii de motivație, a Chestionarului de autoevaluare, a interviului precum și a informațiilor din CV.;
e) comportamentul si calități morale dovedite îi permit colaborarea în echipă, adaptarea la locul de muncă, prestarea unei munci voluntare, îndeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea normelor de securitate pe durata călătoriei și a mobilității externe
f)interes pentru cariera in domeniul roboticii

Follow-up 

Elevii de la matematica-informatica vor organiza o echipa de robotica secundara, recunoscuta, datorita rezultatelor si a certificatelor europene, in competitiile de profil.
Elevii beneficiari vor organiza in regim de voluntariat 5 grupuri de robotica la nivelul scolii, avaind intre 5 si 12 membri, cu care vor desfasura activitati sub supravegherea si indrumarea profesorilor de informatica.

Grant Erasmus+ : 48850 euro 

 

SELECTIE!! 

ÎNSCRIEREA candidaţilor la selecţia pentru mobilitati Erasmus+ VET

 SELECȚIA ELEVILOR:

Au dreptul să se înscrie pentru participare la concursul de selecție elevii care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:  

 • sunt elevi la Liceul Regina Maria, profil real, specializarea matematică – informatică, clasele X, XI, XII;
 • își vor păstra statutul de elev la specializarea matematică-informatică până la terminarea liceului;
 • au cunoștințe de limba engleză minimum A2, conform Cadrului European Comun de Referință
 • au dosarul complet.

 

Depunerea dosarelor de candidatură se va face la domnul/doamna diriginte, cu număr de înregistrare, conform calendarului din Anexa 1.

 • Dosarele de candidatură vor conține, în ordine, următoarele documente:
  • Opis
  • Copie după actul de identitate al candidatului;
  • Cerere tip de înscriere (Anexa 2)
  • Acord parental (Anexa 3)
  • Declarație de prelucrare date personale. (Anexa 4)
  • Scrisoare de intenție semnată de elev care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmărite și rezultatele așteptate, metode de multiplicare a competențelor;
  • CV Europass semnat pe fiecare pagină și însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de evaluare.
  • Documente justificative dacă elevul aparține unei categorii devaforizate (familie monoparentală, orfan, mediul rural, beneficiar al programului Bani de liceu sau Bursă socială)
 • Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură.
 • Dosarele care nu conțin toate documentele menționate vor fi respinse.
 • Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile din CV, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare.

Etapa 1: Depunere dosar

Etapa 2: Proba de Limba engleză – eliminatorie – 01.11.2022

Etapa 3: Probă scrisă la disciplinele Informatică și TIC – 03.11.2022

EVALUAREA candidaților

Se vor acorda maximum 100 de puncte, astfel:

Nr. crt. Evaluare Punctaj maxim
1. CV Europass în limba engleză (candidatii vor preciza limbajele de programare, programe si alte aplicatii informatice cunoscute sau utilizate)

însoțit de copii ale documentelor justificative cu privire la activități derulate în cadrul Echipei de robotică, activități extracurriculare, proiecte, concursuri, rezultate la olimpiade școlare (2019-2022)

40 puncte:

5p/an școlar – echipa de robotică

5 p/ rezultate concursuri și olimpiade județene

10 p/rezultat națională

5 p/implicare în activități Erasmus

10 p/activitate voluntariat JBOI

3 p/alte activități, proiecte

2.

 

 

 

 

 

Scrisoare de intenție semnată de elev care să conţină:

–                  motivarea dorinţei de participare,

–                  obiectivele de formare urmărite

–                  rezultatele așteptate precum și

–                   modul în care vor multiplica și împărtăși rezultatele proiectului.

 

 

 

 

10 puncte

 

3. Testarea cunoștințelor de specialitate

Proba practică – disciplina informatică Timp de lucru: 50 min

Competențe generale evaluate:

Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea

Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor

Implementarea algoritmilor în limbaj de programare

C++

Subiectul va conține 3 cerințe. Conținuturile și competențele evaluate sunt cele corespunzătoare programei de informatică a clasei din care face parte elevul precum și a claselor anterioare de liceu.

 

 

 

 

 

 

 

50 puncte

 

4. Testarea abilităților lingvistice

Proba orală – limba engleză

Timp de lucru: 5-10 min

Se vor evalua competențele lingvistice de comunicare in limba engleză prin adresare de întrebări in legătură cu: motivația participării, hobby-uri și interese personale sau legate de domeniul informatic, activități culturale, experiențe relevante.

Probă eliminatorie

CALENDAR!!

Nr. crt. Activitatea Responsabil Data

 

1. Informarea elevilor din grupul țintă de la Liceul “Regina Maria” Dorohoi privind procedura de selecție Coordonator proiect 03.10. 2022
2. Postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii și afișarea sa la avizierul din holul școlii Coordonator proiect  

03.10.2022

3. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare Secretariat/Coordonator de proiect 03-10.10.2022
4. Emiterea deciziei interne referitoare la constituirea Comisiei de selecție Director 10.10.2022
5. Evaluarea dosarelor candidaților Comisia de selecție 11-13.10.2022
6. Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii și la avizierul Erasmus) Comisia de selecție 13.10.2022
7. Depunerea contestațiilor

 

Echipa de proiect 14.10.2022
8. Emiterea deciziei interne privind Comisia de contestații Director 14.10.2022
9. Rezolvarea contestațiilor Comisia de contestații 17.10.2022
10. Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul școlii și la avizierul din holul școlii) Comisia de contestații 18.10.2022

 

11. Testarea abilităților lingvistice – 19.10.2022

12. Testare cunoștințe de specialitate – 20.10.2022

Afișare rezultate finale: 21.10.2022

Documente (de descarcat):

 1. Cerere concurs de selectie_VET
 2. Acord parental
 3. Acord Date personale si imagine

 

 

REZULTATE SELECTIE – ETAPA 1

Rezultate selectie_1

Rezultate selectie_FINAL

Produse finale – Caiete de practică 

Caiet de practica_AIOANEI Eduard

Caiet de practica_AMARIE Tudor

Caiet de practica_APARASCHIVEI Stefanica Denisia

Caiet de practica_APETREI Stefan

Caiet de practica_CHELARIU Razvan

Caiet de practica_CHEPTANARU ATOMEI George

Caiet de practica_COZMIUC Alexandru

Caiet de practica_GHEORGHIESCU Teona

Caiet de practica_IACINSCHI Sebastian

Caiet de practica_IONEL Andreea

Caiet de practica_MANDACHE Nutu

Caiet de practica_MIRAUTI Razvan

Caiet de practica_MOSCALU Ionela

Caiet de practica_MURARIU Sabina

Caiet de practica_NEAUNA Madalin

Caiet de practica_ONCIULEANU Luciana

Caiet de practica_OSTOPOVICI Alexia

Caiet de practica_PANTIRU Razvan

Caiet de practica_PRECOB Luca

Caiet de practica_SOLTUZU Emanuel

Diseminare și valorizare

„RobotGO” – sloganul pasionaților de robotică prin programul Erasmus+

Vizualizări: 1,495 total views